Liz*N Việt Nam
Về chúng tôi
Liz*N Việt Nam là một tổ chức phát khẩu trang miễn phí phi lợi nhuận.
Chúng tôi tổ chức những điểm phát khẩu trang miễn phí trên toàn quốc nhằm hỗ trợ các cá nhân có khẩu trang đạt chuẩn để sử dụng nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Hãy đăng ký ngay hôm nay
ĐĂNG KÝ NGAY
Chú ý:
- Để tránh lãng phí mỗi lần bạn sẽ được nhận 5 chiếc khẩu trang, và sau 5 ngày bạn sẽ có thêm một lượt đăng ký.
- Bạn chỉ được đổi địa điểm phát tối đa 5 lần. Nếu quá giới hạn trên bạn sẽ không thể đăng ký nhận ở lần tiếp theo
Chương trình được tài trợ bởi Liz*N Việt Nam. Mọi góp ý hoặc thắc mắc xin gửi về địa chỉ email liznvietnam@gmail.com.
Hãy chung tay bảo vệ sức khỏe của mình vì sức khỏe của cả cộng đồng để đẩy lùi đại dịch.